Terapi


I min klinik står terapien aldrig alene, og den er altid en essentiel del af en behandling. 

Lige gyldig hvilken slags behandling der er valgt til den enkelte, bliver der benyttet terapi i form af aktiv lytning, empati og i nogle tilfælde kognitiv terapi eller jeg-støttende principper. 


Kognitiv terapi er en terapi form som tager udgangspunkt i hvordan vores krop, tanker, følelser og adfærd har indvirkning på hianden, og ved en bevidst om dette, kan det benyttes til en styrke for klienten.


Jeg-støttende principper har deres rod i den psykodynamiske tradition. Formålet med at bruge de jeg-støttende principper er at udvikle jeg-ressourcer i samarbejdet med klienten. Det er således ikke en metode til terapeutisk bearbejdning af klientens indre konflikter, men en styrkelse og udvikling af klientens egne ressourcer gennem pædagogisk påvirkning.